[Module] Invoices and delivery notes

[Module] Invoices and delivery notes

[Module] Invoices and delivery notes - Prestashop 1.5 [Module] Invoices and delivery notes - Prestashop 1.6 [Module] Invoices and delivery notes - Prestashop 1.7 [Module] Invoices and delivery notes - Prestashop 8

Carefully crafted version invoice and delivery note addressed to both the payer and non VAT. Clear and appropriate laws invoice is an important part of your accounts.

More details

450,00 Kč

add_faktura

+ -

 
From (qty) Discount
[Module] Invoices and delivery notes 6 -20%
[Module] Invoices and delivery notes 2 -10%

[Modul] Invoices and delivery notes

Doplňující modul pro PrestaShop 1.5.x, PrestaShop 1.6.x, PrestaShop 1.7.x

Prestashop jako open source řešení pro internetový obchod byl zcela zdarma vyvinut skupinou vývojářů v Paříži a přeložen do více jak 50 světových jazyků. Přestože je systém neustále zdokonalován, vylepšován, je nutné jej pro kvalitní práci v něm přizpůsobit zákonům dané země.

K těmto účelům Vám nabízíme kvalitně zpracovanou verzi modulu Česká faktura a dodací list (zároveň i Slovenská, EN) určenou jak pro plátce i neplátce DPH. Přehledný a Českým zákonům odpovídající daňový doklad je důležitou součástí Vašeho účetnictví.

V případě, že denně tisknete více faktur nebo dodacích listů, Vám doporučujeme zároveň s tímto modulem použít modul Vylepšená administrace objednávek - v seznamu objednávek si vyberete objednávky pro hromadný tisk faktur a faktury vytisknete najednou pro vybrané objednávky.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.5.x, PrestaShop 1.6.x, PrestaShop 1.7.x
 • rychlá a jednoduchá instalace modulu
 • přehledné nastavení modulu
 • plně Česká faktura dle platných zákonů ČR (zároveň i Slovenská, EN)
 • rozvržení faktury pro plátce i neplátce DPH
 • rozpis DPH dle platných zákonů
 • podpora IČO a DIČ zákazníka - automaticke přepínání
 • úprava a vkládání údajů v administračním rozhraní
 • možnost jednoduše nastavit a editovat důležité položky a funkce
 • plná podpora českých a slovenských fontů
 • možnost vlastních úprav v jednoduše a přehledně řešeném layoutu šablony
 • stránkování faktury i dodacího listu
 • optimalizovaná velikost výstupního souboru PDF
 • možnost nahrání vlastního loga a razítka s podpisem
 • v patičce jméno zaměstnance, který fakturu vystavil
 • modul upravuje i dobropisy
 • doba splatnosti s nastavením její délky
 • editace datumů vytvoření, vystavení faktury, vystavení dodacího listu v přehledu objednávky
 • volba vlastního fontu ve faktuře
 • s modulem Vylepšená administrace objednávek:
  • možnost hromadného tisku faktur a dodacích listů
  • možnost pracovat s jednotlivými objednávkami přímo v seznamu objednávek - není nutno rozklikávat každou objednávku zvlášť
 • dostupné jazyky: Slovenský, Český, Anglický
 • technická podpora a pomoc od autora modulu

Další výhody:
 • rychlé jednání při podpoře a nízká cena
 • podpora při implementaci
 • otestováno a doporučeno spokojenými zákazníky

Licence modulu

Zakoupením modulu souhlasíte s licenčními podmínkami.
Licence dovoluje provozovat modul pouze na jedné doméně.
Pro neomezenou licenci, nebo více informací, nás neváhejte kontaktovat.

Instalace modulu

 1. Nahrajte složku s modulem "Česká Faktura a Dodací List" prostřednictvím FTP do složky / modules / , nebo použijte nástroj pro nahrávání modulů v části Administrace »Moduly» Přidat nový modul.
 2. Proveďte instalaci modulu Administrace » Moduly
 3. Přejděte do nastavení modulu a zadejte povinné údaje, nastavte také nutné předvolby pro správnou funkci modulu.
 4. Pokud se vyskytne problém, nejprve zkontrolujte správnost nastavení všech údajů a předvoleb modulu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky při provozu modulu

Mám zaplacené moduly, jakým způsobem si je stáhnu?

Stáhnete si je z odkazu v e-mailu, který je Vám doručen bezprostředně po zaplacení modulů. V případě, že Vám e-mail nepřichází, doporučujeme zkontrolovat spamovou schránku.

Postupoval/a jsem podle návodu, přesto modul nedokážu zprovoznit, co mám dělat?

Kontaktujte naši technickou podporu, poradíme Vám.

Co je to faktura?

Faktura je doklad, který podnikající fyzická a právnická osoba vystavuje ostatním podnikatelům, aby mu tito mohli zaplatit za odebrané zboží či provedenou práci.

Na co si dát pozor při vystavování dokladů?

Neplátce DPH nesmí uvést DIČ.
Fyzická osoba musí uvést jméno a příjmení (případně dodatek jména), ale nesmí se psát pouze dodatek, z důvodu záměny s právnickou osobou. Uvádí se například Miloslav Kubín, ShopMK, nikdy ne ShopMK – Miloslav Kubín.
Musíte uvést adresu místa podnikání (adresu provozovny lze uvést rovněž, ale nesmí být uvedena pouze provozovna).

Podle jakých náležitostí, dle jakých zákonů se faktura, daňový doklad (= kupní smlouva) vystavuje?

Od 1.1.2014 se při prodeji fyzické nebo právnické osobě, i při prodeji konečnému zákazníkovi, tj. spotřebiteli řídíme novým Občanským zákoníkem.
Podle  § 1822 Občanského zákoníku podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.
Podle  § 435 Občanského zákoníku  je každý podnikatel povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti na internetových stránkách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (IČO).
Podnikatelé zapsaní v Obchodním rejstříku uvádí rovněž údaj o tomto zápisu, včetně oddílu a vložky.
Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku povinně uvádí údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. evidence v Živnostenském rejstříku). 

Jestliže je podnikatel plátce daně z přidané hodnoty, musí uvádět údaje předepsané Zákonem o DPH. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář a opravný daňový doklad.

Podle Zákona o účetnictví je třeba upozornit, že daňový doklad není totéž, co účetní doklad. Jakýkoliv doklad, například faktura, se stává účetním dokladem až po jeho zaúčtování.

Užitečné informace k Modulu Česká Faktura a Dodací List

Více informací k České Faktuře najdete v níže uvedených odkazech: 

 

Náležitosti faktury pro plátce DPH:

 1. označení ("Faktura - daňový doklad", "Daňový doklad" apod.; "Faktura" = vžitý, avšak žádným předpisem nevyžadovaný název)
 2. evidenční číslo dokladu
 3. jméno a adresu toho, kdo fakturu vydal (včetně IČ a DIČ)
 4. jméno (název firmy) a adresu toho, kdo fakturu přijal (včetně IČ)
 5. zmínku o zápisu podnikatele v živnostenském rejstříku ("Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Praha 1"), podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku uvádí rovněž údaj o tomto zápisu, včetně oddílu a vložky
 6. datum vydání a datum splatnosti
 7. datum uskutečnění zdanitelného plnění (zpravidla shodné se dnem vystavení faktury)
 8. položky faktury
 9. informaci o fakturované peněžní částce
 10. základ daně
 11. informaci o % výši DPH
 12. výši DPH (možno zaokrouhlit na nejbližší peněžní jednotku v oběhu)

 

 • Podpis vystavovatele faktury ani razítko nejsou nutnými součástmi faktury (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování)
 • Faktura vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem
 • Faktura u plátce DPH má povahu daňového dokladu. Úkon vystavení faktury má dopad na daňové povinnosti jejího vystavitele, protože základním principem DPH je zdaňovat výsledky podnikatelské aktivity okamžitě po vytvoření přidané hodnoty (uskutečnění obchodu). Za den daňového příjmu z pohledu DPH je tedy považován ten den, který je uveden na faktuře jako den zdanitelného plnění. I kdyby odběratel fakturu neproplatil, na daňovou povinnost (platbu DPH) to nemá žádný vliv. DPH musí vystavitel faktury odvést státu bez ohledu na jeho spory s odběratelem.
  U platby daně z příjmu platí shodné podmínky jako u neplátce DPH, tj. den, ve kterém se na účtu podnikatele objevily peníze za proplacenou fakturu, je považován za den daňového příjmu (pro výpočet daně z příjmu). Dokladem tohoto příjmu je například bankovní výpis. Pokud odběratel fakturu neproplatí, nevzniká vystaviteli žádný daňový příjem, tedy ani žádná daň z příjmu (DFO).

 

Náležitosti faktury pro neplátce DPH:

 1. označení ("Faktura", "Doklad o prodeji zboží" apod.; "Faktura" = vžitý, avšak žádným předpisem nevyžadovaný název)
 2. jméno a adresu toho, kdo fakturu vydal (včetně IČ)
 3. jméno (název firmy) a adresu toho, kdo fakturu přijal (včetně IČ)
 4. zmínku o zápisu podnikatele v živnostenském rejstříku ("Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Praha 1")
 5. datum vydání a datum splatnosti
 6. položky faktury
 7. informaci o fakturované peněžní částce

 

 • Podpis vystavovatele faktury ani razítko nejsou nutnými součástmi faktury (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování)
 • Faktura vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem (viz závěrečné odstavce této kapitoly)
 • Faktura u neplátce DPH nemá povahu daňového dokladu, slouží pouze jako "účet" za odvedenou práci či prodané zboží, na základě kterého by nám měl odběratel v termínu uvedené splatnosti zaplatit. Samotný úkon vystavení faktury tedy nemá žádný dopad na daňové povinnosti jejího vystavitele, do účetnictví (daňové evidence) se totiž zaznamenává až skutečný příjem peněz. Tj. částka, která se objeví na našem bankovním účtu (či pokladně) až za několik dnů až týdnů po vystavení faktury. Den, kdy se peníze na účtu objevily, je považován za den daňového příjmu (pro výpočet daně z příjmu), dokladem tohoto příjmu není faktura, ale například bankovní výpis. Pokud odběratel fakturu neproplatí, nevzniká vystaviteli žádná daňová povinnost.
 
Comments
Filip C
Pecka

Přímo toto jsem hledal

Was this comment useful to you?

(0) (0)

Ivo B
Kvalitně a přehledné zpracované, 100% podpora

Vstřícná podpora autora při řešení kompatibility s jiným modulem. Vyřešeno rychle a bezvadně! Doporučuji

Was this comment useful to you?

(0) (0)

Jakub H
Super funkčnost, nastavení a hezky vypadá

Jen bych doplnil, že v administraci se modul po nainstalování jmenuje "Nová faktura".

Was this comment useful to you?

(0) (0)

Write your review

[Module] Invoices and delivery notes
[Module] Invoices and delivery notes

Carefully crafted version invoice and delivery note addressed to both the payer and non VAT. Clear and appropriate laws invoice is an important part of your accounts.

Write your review

30 other products in the same category

Continue shopping Compare