Na to stránce se pokusím popsat všechny známé problémy při instalaci nebo případných chybách modulů a to nejen z mé dílny.

Nejčastěji objevujícím se problémem při instalaci je přepisování souborů ve složce root/override

 

Chyba při kopírování obsahu souborů override

Pokud modul nějakým způsobem upravuje soubory jádra Prestashopu, pak je to řešeno právě soubory ve složce override. Při výskytu této chyby je potřeba udělat následující kroky:

 1. rozbalit soubor s instalací modulu a najít složku module_name/override a zmíněný soubor
 2. použijte svého klienta FTP a proveďte vyhledání stejného souboru nyní na svém hostingu root/override
 3. porovnejte oba soubory zda obsahují jen stejné functions, pokud se vyskytne nějaký rozdíl pak se jedná o instalaci functions jiného modulu. V tomto případě se nejpíše budete muset obrátit na autory modulů a požádat je o případné sladění funkcí tak aby moduly mohli fungovat souběžně. Můžete také narazit na na první pohled rozdílné soubory, ale může se jednat o stejný jen aktualizovaný soubor, to v případě že je přepisována stejná functions, ale tato obsahuje jiné funkce.

Porovnání souborů overrides

Nyní máte na výběr jak nakládat se soubory override:

A) soubory se shodují, nebo se shodují funkce obsažené v souboru ze složky module_name/override/ v root/override/

 1. stačí přejmenovat soubor ve složce module_name/override/ např na _GuesTrackingController.php
 2. provedete kontrolu u všech souborů obasažených ve složce module_name/override/
 3. můžete provést instalaci modulu kdy soubory overrides nebudou kopírovány

B) pokud nalezené funkce nejsou shodné, ale na první pohled obsahují jen drobné odlišnosti

 1. překopírujte soubor ftp klientem ze složky module_name/override/ do root/override/
 2. přejmenujte soubor ve složce module_name/override/ např na _GuesTrackingController.php
 3. můžete provést instalaci modulu kdy soubory overrides nebudou kopírovány, ale předchozím kopírováním máte aktuální verze overrides

C) pokud nalezené funkce se vůbec neshodují

 1. zkontrolujte zda se nejedná o pozůstatek nějakého původně naistalovaného modulu, v tom případě funkce vymažte dle obrázku níže
 2. pokud se jedná o funkce které přidal jiný modul a jsou pro jeho funkčnost nezbytné požádejte jeho autora o přidání funkčnosti override pro nově instalovaný modul

Úprava souboru

Po provedení všech kroků je možno modul instalovat, může se stát, že se stejné hlášení znovu objeví, ale u jiného souboru, proto je před další instalací nutné provést předchozí kroky a upravit všechny soubory obsažené ze složky override instalovaného modulu.

Úprava souboru

V případě chyby Neúplná instalace, soubory override nejsou správné, přeinstalujte modul! je potřeba překontrolovat zda se nacházejí stejné soubory ve složce root/override/ jako ve složce modulu, pokud tomu tak není stačí tyto soubory překopírovat a nakonec vymazatat soubor class_index.php

Na závěr doporučuji provést reindexaci souboru class_index.php ten se provede po jeho fyzickém vymazání, proto soubor vymažte z následujících umístění:

A) Prestashop 1.5 -> 1.6

 1. root/cache/class_index.php

B) Prestashop 1.7 -> 1.7.3

 1. root/app/cache/dev/class_index.php
 2. root/app/cache/prod/class_index.php

C) Prestashop 1.7.4

 1. root/var/cache/dev/class_index.php
 2. root/var/cache/prod/class_index.php

Continue shopping Compare