[Module] Attachments in the automatically sent e-mails

[Module] Attachments in the automatically sent e-mails

[Module] Attachments in the automatically sent e-mails - Prestashop 1.5 [Module] Attachments in the automatically sent e-mails - Prestashop 1.6 [Module] Attachments in the automatically sent e-mails - Prestashop 1.7 [Module] Attachments in the automatically sent e-mails - Prestashop 8

The module allows you to send any attachment in the format *.pdf, *.txt, *.xls, *.doc in automatically sent e-mails (order Confirmation, the Purchase contract=invoice..) to your customers. You can select multiple attachments in one e-mail. The ideal module for sending the applicable General terms and conditions your customers

The latest version of the module you will find on our new e-shop!

More details

600,00 Kč

Online only

add_mails_attachment

From (qty) Discount
[Module] Attachments in the automatically sent e-mails 6 -20%
[Module] Attachments in the automatically sent e-mails 2 -10%

[Modul] Attachments in the automatically sent e-mails

Doplňující modul pro PrestaShop 1.5.x, PrestaShop 1.6.x

PrestaShop jako open source řešení pro internetový obchod byl zcela zdarma vyvinut skupinou vývojářů v Paříži a přeložen do více jak 50 světových jazyků. Přestože je systém neustále zdokonalován, vylepšován, je nutné jej pro kvalitní práci v něm přizpůsobit různými přídavnými moduly.

Pro vložení jakýchkoliv příloh ve formátu *.pdf, *.csv, *.txt, *.xls, *.doc do automaticky odesílaných e-mailů (Potvrzení objednávky aj.) Vám nabízíme modul Přílohy v automaticky odesílaných e-mailech. Modul Vám umožňuje nastavit, jaké přílohy v jakých formátech se mají automaticky odesílat zároveň s e-maily dle Vámi zvolených šablon, jako jsou:

 • order_conf (zákazníkovi je zasláno Potvrzení objednávky)
 • payment (platba byla přijata, zákazníkovi je zaslána Kupní smlouva = Doklad o prodeji zboží - faktura, daňový doklad)
 • add_in_store
 • shipped
 • bankwire ... a plno dalších (viz. obr. č. 3)

Lze vybrat více šablon do jedné přílohy!

Využití tohoto modulu může být velice variabilní. Můžete s ním například automaticky při potvrzení objednávky nebo přijetí platby rozesílat svým zákazníkům Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád, Formulář pro odstoupení od smlouvy, Letákové akce, Akční nabídky aj. nebo třeba před Vánocema zároveň s potvrzením objednávky pěkné přání k Vánocům. Určitě pro tento modul najdete všestranné využití. Modul podporuje multistore. Máte také možnost dodatečně upravovat nastavení již vytvořených příloh (viz. obr. 7). Jednoduchým způsobem při jakékoliv změně (ať už změně zákonů nebo dle vaší potřeby) si můžete stávající soubor přílohy zaměnit za nový.

Modul umožňuje odesílat přílohy ve formátu:

 • *.pdf
 • *.csv
 • *.txt
 • *.xls
 • *.doc

Modul Vám umožňuje odesílat přílohy zvlášť pro každý jazyk, který používáte na vašem e-shopu, tzn. že pokud budete chtít svým zákazníkům automaticky odesílat např. Všeobecné obchodní podmínky zároveň s Potvrzením objednávky a zákazník si vybere jazyk angličtina, automaticky mu bude po potvrzení objednávky odeslán e-mail podle vašeho nastavení s přílohou Obchodních podmínek, kterou zadáte pod jazykem en (pozor, dle zákona jste povinni veškerá sdělení vůči spotřebiteli učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva, podrobněji viz. níže). Samozřejmostí je možnost navolit více jazyků pro jednu přílohu.

***** POZOR nepřehlédněte! *****
Víte o tom, že Vy, jako provozovatel internetového obchodu, máte od 1.1.2014 podle nového Občanského zákoníku (Předpis č. 89/2012 Sb.) povinnost poskytnout spotřebiteli v textové podobě kromě znění Kupní smlouvy také i znění Všeobecných obchodních podmínek? Podrobněji podle jakých zákonů a co znamená výklad "textová podoba" si můžete přečíst níže v odstavci Časté otázky při provozu modulu.
Nevíte, jak tuto povinnost zapracovat do provozu vašeho e-shopu?
Nejideálnější formou je zaslat kupujícímu přílohu zároveň s odesláním e-mailu "Potvrzení objednávky" nebo "Dokladu o prodeji zboží (faktury)". K tomuto účelu Vám doporučujeme použít modul Přílohy v automaticky odesílaných e-mailech, kde si můžete navolit, jaká příloha se bude odesílat v jakém e-mailu. Zároveň s Obchodními podmínkami můžete takto kupujícímu zaslat v dalších přílohách např. Reklamační řád, Dodací podmínky aj.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.5.x, PrestaShop 1.6.x
 • rychlá a jednoduchá instalace modulu
 • přehledné nastavení modulu
 • možnost nastavení jaké přílohy v jakých automaticky odesílaných e-mailech se budou odesílat zákazníkům
 • možnost odesílání příloh ve formátu *.pdf, *.csv, *.txt, *.xls, *.doc
 • možnost odesílání více příloh v jednom e-mailu
 • možnost nastavení jiné přílohy pro každý jazyk, který máte nastaven na svém e-shopu
 • možnost navolení více jazyků najednou pro jednu přílohu
 • možnost navolení více šablon (order_conf, payment atd.) najednou pro jednu přílohu
 • možnost dodatečných úprav již vytvořených příloh (viz. obr. 7) - nahrazení stávajícího souboru za nový, aktualizovaný či jiné úpravy nastavení
 • možnost odesílání přílohy "Všeobecné obchodní podmínky" zároveň s Potvrzením objednávky nebo Kupní smlouvou (fakturou) - tuto povinnost Vám při prodeji konečnému spotřebiteli ukládá nový Občanský zákoník (Předpis č. 89/2012 Sb.), podrobněji viz. níže
 • podpora multistore
 • dostupné jazyky: Slovenský, Český, Anglický
 • technická podpora a pomoc od autora modulu


Další výhody:

 • rychlé jednání při podpoře a nízká cena
 • pomoc při implementaci

Licence modulu

Zakoupením modulu souhlasíte s licenčními podmínkami.
Licence dovoluje provozovat modul pouze na jedné doméně.
Pro neomezenou licenci, nebo více informací, nás neváhejte kontaktovat.

Instalace modulu

 1. Nahrajte složku s modulem "Přílohy v automaticky odesílaných e-mailech" prostřednictvím FTP do složky / modules / , nebo použijte nástroj pro nahrávání modulů v části Administrace »Moduly» Přidat nový modul.
 2. Proveďte instalaci modulu Administrace » Moduly
 3. Přejděte do nastavení modulu a zadejte povinné údaje, nastavte také nutné předvolby pro správnou funkci modulu.
 4. Pokud se vyskytne problém, nejprve zkontrolujte správnost nastavení všech údajů a předvoleb modulu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky při provozu modulu

Mám zaplacené moduly, jakým způsobem si je stáhnu?

Stáhnete si je z odkazu v e-mailu, který je Vám doručen bezprostředně po zaplacení modulů. V případě, že Vám e-mail nepřichází, doporučujeme zkontrolovat spamovou schránku.

Postupoval/a jsem podle návodu, přesto modul nedokážu zprovoznit, co mám dělat?

Kontaktujte naši technickou podporu, poradíme Vám.

Jakým způsobem, v jaké podobě ukládá zákon provozovateli elektronického obchodu povinnost poskytovat zákazníkům informace při uzavírání kupní smlouvy?

V tomto případě se řídíme novým Občanským zákoníkem (Předpis č. 89/2012 Sb.), kde zákon říká:
podle  § 1827 odst. 2 - uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě (vysvětlení viz. níže) kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek
podle  § 1811 odst. 1 - veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva
podle  § 1820 odst. 1 písm. f - před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu, pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis
podle  § 1751 odst. 3 - při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

Co znamená výklad textová podoba při uzavírání Kupní smlouvy?

 § 1819 nového Občanského zákoníku říká: textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.

Podle jakých náležitostí, dle jakých zákonů se faktura, daňový doklad (= kupní smlouva) vystavuje?

Od 1.1.2014 se při prodeji fyzické nebo právnické osobě, i při prodeji konečnému zákazníkovi, tj. spotřebiteli řídíme novým Občanským zákoníkem.
Podle  § 1822 Občanského zákoníku podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.
Podle  § 435 Občanského zákoníku  je každý podnikatel povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti na internetových stránkách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (IČO).
Podnikatelé zapsaní v Obchodním rejstříku uvádí rovněž údaj o tomto zápisu, včetně oddílu a vložky.
Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku povinně uvádí údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. evidence v Živnostenském rejstříku). 

Jestliže je podnikatel plátce daně z přidané hodnoty, musí uvádět údaje předepsané § 29 Zákona o DPH. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář a opravný daňový doklad.

Podle Zákona o účetnictví je třeba upozornit, že daňový doklad není totéž, co účetní doklad. Jakýkoliv doklad, například faktura, se stává účetním dokladem až po jeho zaúčtování.

Užitečné informace k modulu Přílohy v automaticky odesílaných e-mailech

Více informací najdete v níže uvedených odkazech: 

 

 
Comments

No customer comments for the moment.

Write your review

[Module] Attachments in the automatically sent e-mails
[Module] Attachments in the automatically sent e-mails

The module allows you to send any attachment in the format *.pdf, *.txt, *.xls, *.doc in automatically sent e-mails (order Confirmation, the Purchase contract=invoice..) to your customers. You can select multiple attachments in one e-mail. The ideal module for sending the applicable General terms and conditions your customers

The latest version of the module you will find on our new e-shop!

Write your review

30 other products in the same category

Continue shopping Compare